About us

Jan Hoet Jr en Tom De Wilde zijn de initiatiefnemers van dit project

en kennen elkaar reeds van bij hun geboorte.

Kunst werd hen ingelepeld met de paplepel.

Corona zorgde voor een ongeziene impact op de culturele sector.

Hun passie voor kunst en bereidheid om aan deze situatie iets te doen

mondde uit in een website waarmee ze, zowel online als offline,

- kunst dichter bij de mensen wilen brengen

- jonge artiesten extra visibiliteit willen geven

Dit wensen zij te doen door kunstwerken tentoon te stellen op alle mogelijke publieke plaatsen

zoals winkelétalages, cafés en restaurants, ... en het internet.

Heeft u een locatie waar veel volk voorbij komt, laat het ons weten op info@janHOET.be

Wenst u enkele werken uit uw persoonlijke collectie te vervangen door enkele nieuwe werken,

of wenst u mee te werken aan dit project, laat het ons weten.   info@janHOET.be